Paprocki Sp. z o.o.
×

Godziny otwarcia w lipcu [ 2024 ]
   Poniedziałek-Piątek ― 7:00 - 17:00   
   Sobota ― 7:00 - 14:00    styczeń, luty, marzec
pon.-pt. - 7:00-15:00, sobota - nieczynne

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik
pon.pt. - 7:00-17:00, sobota - 7:00-14:00

listopad
pon.-pt. 7:00-16:00, sobota - nieczynne

grudzień
pon.-pt. 7:00-15:00, sobota - nieczynne

Lubicz Dolny (koło Torunia), ul. Grębocka 11
[ Jak do nas dojechać? | Kontakt ]

Stropy Teriva

Stropy Teriva

Stropy Teriva są gestożebrowymi stropami belkowo-pustakowymi, składającymi się z lekkich belek kratownicowych, pustaków oraz betonu układanego na budowie. Stropy te przeznaczone są do montażu ręcznego. Mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym niskim i wielokondygnacyjnym, a także w budownictwie ogólnym i użyteczności publicznej.
Pustak keramzytowy Teriva 4.0/1

Podstawowe dane techniczne stropu Teriva 4,0/1 (dawniej Teriva I)
Maksymalna rozpiętość stropu6,4 m (warunkowo do 7,20 m)
Rozstaw osiowy belek60 cm
Wysokość warstwy nadbetonu3 cm
Zalecana klasa nadbetonuC20/25
Wysokość konstrukcyjna stropu24 cm
Min. oparcie belek na murze8 cm (dla < 6,4 m) 11 cm (dla > 6,4 m)
Zużycie pustaków na 1m2 stropu6,7 szt.
Zużycie belek na 1m2 stropu1,67 mb
Zużycie betonu na 1 m2 stropu, bez uwzględnienia wieńców i żeber rozdzielczych0,047 m3
Ciężar 1 pustaka~ 14 kg
Odporność ogniowa1 godz.
Obciążenie charakterystyczne (poza ciężarem własnym)4 kN/m2

Dlaczego keramzyt?

Keramzyt to lekkie kruszywo budowlane. Powstaje z wysoko pęczniejących glin ilastych, formowanych do postaci granulek, które są wypalane w piecach obrotowych w temperaturze około 1200ºC. Proces ten powoduje, że granulat czterokrotnie zwiększa swoją objętość, zyskuje twarde, spieczone skorupki, porowate wnętrze i doskonałe właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Keramzyt nie zanika pod wpływem ciepła i nie wydziela żadnych związków chemicznych ani gazów. Nie lubią go żywe stworzenia: gryzonie ani owady; jest również odporny na działanie pleśni i grzybów. Dzięki specyficznemu kształtowi oraz niewielkim rozmiarom jednostkowym kulek keramzyt jest materiałem wygodnym do zastosowania.


Skrócona instrukcja montażu

I. Układanie belek
Przed przystąpieniem do układania belek stropowych należy rozmieścić podpory montażowe (stemple).

Ilość podpór w zależności od długości belek:
- do 3,80 m - 1 podpora,
- od 4,20 do 6,00 m. - 2 podpory,
- od 6,20 m i większe - 3 podpory.

Długość oparcia belki na murze lub innej konstrukcji nośnej dla stropów Teriva 4,0/1 powinna wynosić minimum 8 cm, a dla belek powyżej 6,4m minimum 11 cm. Zaleca się układanie belek na wylanej wcześniej „poduszce” z zaprawy cementowej o grubości minimum 2 cm.
Przy rozpiętości stropu powyżej 6 m jako zasadę należy przyjąć opieranie belek na ryglach i wykonanie obniżonego wieńca poniżej spodu belek na grubość co najmniej 4 cm.

Poprawne wykonanie wieńca i odpowiednie ułożenie belek znacznie ułatwiają kształtki wieńcowe w kształcie litery L (na ściany zewnętrzne) oraz płaskie (na ściany wewnątrz budynku). Kształtki eliminują konieczność czasochłonnego szalowania wieńca, skracają czas pracy i obniżają koszty.
Belki należy układać w rozstawie co 60 cm. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje się przez ułożenie po jednym pustaku między nimi przy każdym końcu belki.
Dla stropów o rozpiętości powyżej 5 metrów podpory należy wypoziomować tak aby w środku rozpiętości stropu uzyskać wygięcie belek w górę równe 2 cm. W krótszych belkach wystarczy zachować równy poziom. Skrajne pustaki przy wieńcach oraz żebrach rozdzielczych muszą być zadeklowane (zamknięte), aby w trakcie betonowania stropu mieszanka betonowa nie trafiała do komór pustaka.

II. Wieńce i żebra rozdzielcze
Na obrzeżach stropu, ścian nośnych i ścian równoległych do belek konstruuje się wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej od wysokości stropu i szerokości co najmniej 12 cm. Elementy belek należy zakotwić w tych wieńcach. Zbrojenie wieńców musi składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Zalecane jest jednak stosowanie 4 prętów o średnicy 10 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach. Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem.
W stropach Teriva należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7-10 cm i wysokości równej wysokości stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego winno składać się z dwóch prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). średnica prętów powinna wynosić min. 10 mm. Przy rozpiętości stropu od 4 m do 6 m należy stosować co najmniej 1 żebro rozdzielcze, a przy rozpiętości większej - co najmniej 2 żebra.

III. Układanie pustaków
Po ułożeniu belek i dwóch rzędów pustaków (po jednym przy obu podporach stropu), przestrzenie między nimi należy wypełnić pozostałymi pustakami, układając je z odpowiednio usztywnionych pomostów, których poziom powinien być niższy od dolnej powierzchni belek. Układanie pustaków należy prowadzić w jednym kierunku, prostopadle do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów lub żeber powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane).
Pustaki nie powinny opierać się na podporach stałych, na których ułożone są belki. Sposób układania pustaków przy ścianach równoległych do belek pokazany jest na rysunku po prawej.

IV. Zbrojenie przypodporowe
Dla stropów Teriva 4,0/1 dodatkowo stosuje się zbrojenie w postaci zgrzewanych siatek płaskich (P-1 i P-2) oraz zginanych (Z-1 i Z-2).
Siatki płaskie stosuje się dla belek o długości do 6 metrów. Układa się je wzdłuż wszystkich podpór stałych stropu, na których opierają się belki. Nad podporami na których opierają się dwa stropy (o belkach nie dłuższych niż 6 m) stosuje się siatki P-1 układane symetrycznie nad podporą, natomiast nad podporą skrajną należy stosować siatkę P-2.
W stropach z belkami dłuższymi niż 6 metrów bezwzględnie należy stosować siatki zginane. W przypadku ułożenia belek w sąsiednich przęsłach stropu w jednej linii należ stosować siatki podporowe Z-1, układane symetrycznie względem podpory stałej. Jeśli belki w sąsiednich przęsłach nie są w 1 linii stosujemy siatkę Z-2.

V. Betonowanie stropu
Do betonowania stropu można przystąpić dopiero po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia wieńców, żeber rozdzielczych i pod ścianki. Przed betonowaniem stropu należy usunąć bezpośrednio z ułożonych pustaków zanieczyszczenia i wszystkie elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania (beton klasy C20/25) należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem wszystkich przestrzeni, odpowiednią gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie wiązania.

2024 [ Betoniarnia PAPROCKI ] Lubicz Dolny | Toruń - Twój dostawca kostki brukowej i wyrobów z betonu